Skeleton är en sport som sedan år 2002 tillhör de olympiska spelen. Sporten har funnits sedan sent 1800-tal och uppfanns i Schweiz. Under en lång period tillhörde inte idrotten de olympiska vinterspelen men har funnits tidigare än 2002 på OS-programmet.

Idrotten påminner något om bob eftersom det går ut på att ta sig ner på en kälke för en backe så fort som möjligt. Farkosten påminner dock mer om en kälke och det är endast en person som befinner sig i farkosten. Det är kanske en av de mest farliga vintersporterna eftersom utövaren ligger ner framåtlutad med huvudet framåt och kan uppnå hastigheter på upp till 150 kilometer i timmen. Det krävs därför att man använder en särskild hjälm.

Kälken som man använder är idag tillverkad av två stålmedar där en stålplatta är placerad som man ligger på. Dessutom finns det två handtag där man håller i sig. För herrar som tävlar får inte den sammanlagda vikten med kälke och utövare överstiga 115 kilo. På damsidan gäller 92 kilo. En kälke som är tyngre lastad går fortare och det är tillåtet att addera vikter för att uppnå maximal vikt. Kälken är ofta väldigt liten och utövarens ben hänger i luften utanför kälken, detta innebär att det krävs en väldig bålstyrka vid utförandet av idrotten.

Utövandet av idrotten går till så att utövaren först springer mot kälken genom en viss sträcka för att sedan slänga sig på kälken. På så sätt uppnår utövaren en bra fart i starten. I kurvorna kan det uppstå upp till 5 g-krafter som utövaren måste kunna hantera och styrningen går till genom att man fördelar vikten till de olika sidorna på kälken.

Eftersom det var ganska nyligen idrotten återinfördes i olympiska sammanhang har den växt väldigt snabbt de senaste åren och det är idag den kälksport som växer snabbast av alla.