Inom de olympiska vinterspelen förekommer det ett par så kallade kälksporter som i mångt och mycket påminner om pulkaåkning eftersom det gäller att ta sig nedför en backe med en farkost. En av dessa idrotter som representeras i de olympiska vinterspelen är rodel. Rodel har utövats sedan slutet av 1870-talet.

Idrotten påminner mycket om skeleton men skiljer sig eftersom utövaren åker på kälken med fötterna framåt. Tävlingarna sker på en särskild isbana där utövaren ligger på ryggen och styr kälken med hjälp av sina ben och metallmedar. Den vanligaste formen av rodel utövas på konstbanor och det kan ske i både dubbel och singelkälkar. Man använder samma banor som används av bobåkarna och överstiger ofta hastigheten 100 kilometer i timmen. Sporten är som störst i Österrike och Tyskland och har varit en del av de olympiska vinterspelen sedan år 1964.

En kälke som används för en singelåkare brukar väga mellan 20 och 25 kilo. En dubbelkälke brukar väga lite mer. Till skillnad från skeleton och bob så springer man inte en sträcka innan man sätter sig på kälken utan man startar vid ett så kallat startblock och skjuter ifrån sig med händerna. Sedan tar man ofta hjälp för att få mer fart med händerna där man har handskar som är försedda med särskilda spikar.

En annan typ av rodel är naturrodel som utövas på en enklare naturlig bana och utförs ofta utför ett berg. I naturrodel är hastigheten dock något lägre. I Sverige tävlar man i SM i naturrodel bland annat vid Ekholmsnäsbacken på Lidingö utanför Stockholm stad.

Sverige har inte haft någon särskilt stor framgång inom idrotten men nämnas kan Bengt Walden som deltagit i tre OS för Sverige. Idag har han dock bytt medborgarskap och tävlar numera för USA. Walden har dock inte lyckats bringa några titlar till Sverige inom idrotten.